Organizator

“Zjadacz Kurzu” powstał przy wsparciu organizacyjnym i finansowym fundacji „Nowa Przestrzeń Sztuki” i jest kolejnym, dziewiątym już, przedsięwzięciem Fundacji w ramach cyklu „Sztuka w przestrzeni publicznej”. Fundacja powstała z inicjatywy Doroty i Tomasza Tworków w celu promocji sztuki współczesnej. Co roku do udziału w projekcie zapraszają najważniejszych współczesnych artystów Polskich. Do tej pory byli to między innymi Leon Tarasewicz, Robert Kuśmirowski, a w zeszłym roku między innymi: Paweł Althamer, Joanna Rajkowska, Maya Gordon, Artur Żmijewski.

Fundacja „Nowa Przestrzeń Sztuki” aktywnie kreuje kulturalne i artystyczne przedsięwzięcia w środowisku lokalnym, tworząc płaszczyznę konfrontacji i rozwoju twórczości artystycznej w regionie. Twórcy fundacji wierzą, że sztuka jest jednym z sposobów budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, inspiruje do rozwoju i przekraczania granic a dzięki wpisaniu jej w przestrzeń publiczną ma szanse stać się trwałym elementem życia mieszkańców.