Projekt

Projekt Zjadacz Kurzu. Miejska Rzeźba Puryfikacyjna łączy pozornie odległe obszary inżynierii przemysłowej i postfuturystycznej sztuki ze zorientowaną proekologicznie praktyką artystyczną i edukacyjną. Projekt jest wynikiem zamiany urządzenia wykorzystywanego do oczyszczania powietrza w procesach przemysłowych w monumentalne dzieło sztuki przeznaczone do prezentacji w otwartych przestrzeniach miejskich. Wielkoskalowa rzeźba-maszyna, zachowując charakter urządzenia przemysłowego rozszerza jego funkcjonalność o nową możliwość – Zjadacz Kurzu oczyszcza powietrze miasta pochłaniając czastki PM10 i PM2,5 odpowiedzialne za szkodliwość miejskiego smogu. Jest to możliwe za sprawą wykorzystania zaawansowanych filtrów przemysłowych oraz filtra HEPA.

Poza funkcją pochłaniania miejskego smogu Zjadacz pełni funkcję nietypowej stacji moniotorowania jakości powietrza miejskiego. Posiada dwa czujniki zawartosci cząstek PM10 i PM2,5. Zjadacz sprawdza jakość powietrza miejskiego oraz jakość powietrza, które zostało przez niego oczyszczone. Wyniki pomiarów publikowane są na bieżąco na stronie projektu www.dusteater.org.

Nawiązując do przekonań dwudziestowiecznych futurystów, że sztuka wraz z nowymi technologiami rozwiązywać będzie problemy nowoczesnego świata, praca Bąkowskiego podejmuje w swym charakterze awangardowe postulat Praesentismus Raola Hausmanna, który w latach dwudziestych stawiał znak równości między muzeum a fabryką, rzeźbą i przemysłową maszyną.